Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimavaliokunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hakemus maa-aines- ja ympäristölupien siirtämiseksi

 

Elinvval 13.12.2023 § 122  

788/11.01.00.05/2023  

 

Valmistelija Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh. 044               7255256 tai risto.saarinen@kuhmo.fi

 

HAKIJAT

 

JP-Matic Oy

Liitintie 16

90620 Oulu

 

Suomussalmen Maanrakennus Oy

Ämmänkatu 15

89600 Suomussalmi

 

ASIAN VIREILLETULO

 

Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle 15.11.2023.

  

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

 

JP-Matic Oy (y-tunnus 2470830-2) maa-aines- ja ympäristöluvan haltijana sekä Suomussalmen Maarakennus Oy pyytävät, että alla mainitun maa-aines- ja ympäristöluvan haltijaksi hyväksytään Suomussalmen Maarakennus Oy (y-tunnus 2489974-3). Kyseessä olevan maa-ainesalueen käyttöoikeus on sopimuksella siirretty Suomussalmen Maarakennus Oy:lle.

 

Ahvenlamminkankaan sora-alue 

Maa-aines- ja ympäristölupa Tekninen lautakunta 2.10.2018 §90

    Maa-aineslupa: 20180005

 

 

Maa-aines- ja ympäristölupa päättyy  1.10.2028

 

Kiinteistötunnus   290-412-10-14

 

Edelleen pyydetään, että samassa yhteydessä määrätään uusi luvanhaltija asettamaan vakuus, jotta alun perin asetettu vakuus voitaisiin vapauttaa.

 

Pyydämme ilmoittamaan uuden luvanhaltijan hyväksymisestä ja uusien vakuuk­ sien asettamisvelvollisuudesta Suomussalmen Maarakennus Oy:lle, osoite: Äm­ mänkatu 15, 89600 Suomussalmi ja JP-Matic Oy:lle, osoite: Liitintie 16, 90620 Oulu. Yhteyshenkilöinä toimivat allekirjoittaneet

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelusihteerin esitys:

 

Elinvoimavaliokunta hyväksyy JP-Matic Oy:lle myönnetyn maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan siirtämisen Suomussalmen Maanrakennus Oy:lle. Samalla Elinvoimavaliokunta vapauttaa aikaisemman luvan haltijan maa-aines- ja ympäristölupien lupien mukaisista velvoitteista.

 

Maa-aines- ja ympäristöluvan nykyistä haltijaa, JP-Matic Oy veloitetaan Kuhmon kaupungin maa-ainestaksan (Kvalt 18.1.2021 § 6) 2.10 § mukaisesti luvan siirtämisestä uudelle haltijalle lupaa muuttamatta siirtoa hakeneelta 300 € sekä 7§:n mukaisesti lupavelvoitteista vapauttamisesta 200 €/lupa ja uutta luvanhaltijaa, Suomussalmen Maanrakennus Oy maa-ainestaksan 5,3 § mukaisesti vakuuksien hyväksymisestä 100 €/vakuus. 

 

Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL12 §): 12134 €.

 

Uusi luvanhaltija voi aloittaa lupaehtojen mukaisen maa-ainesten oton sen jälkeen, kun yhtiö toimittaa maa-ainesluvassa edelletyt liitteen mukaiset vakuudet Kuhmon kaupungille.

 

PERUSTELUT

 

Maa-ainesluvan siirtäminen ei ole maa-aineslain 13a § vastainen ja se täyttää 12 (6) § mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

 

Maa-aineslaki (555/1981); 12 §, 13a §

 

Esittelijä Tekninen johtaja Juntunen Jari

 

Päätösehdotus

 Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä JP-Matic Oy:lle myönnetyn maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan siirtämisen Suomussalmen Maanrakennus Oy:lle. Samalla Elinvoimavaliokunta vapauttaa aikaisemman luvan haltijan maa-aines- ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.

Maa-aines- ja ympäristöluvan nykyistä haltijaa, JP-Matic Oy veloitetaan Kuhmon kaupungin maa-ainestaksan (Kvalt 18.1.2021 § 6) 2.10 § mukaisesti luvan siir-tämisestä uudelle haltijalle lupaa muuttamatta siirtoa hakeneelta 300 € sekä 7§:n mukaisesti lupavelvoitteista vapauttamisesta 200 €/lupa ja uutta luvanhaltijaa, Suomussalmen Maanrakennus Oy maa-ainestaksan 5,3 § mukaisesti vakuuk-sien hyväksymisestä 100 €/vakuus. 

Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL12 §): 12134 €.

Uusi luvanhaltija voi aloittaa lupaehtojen mukaisen maa-ainesten oton sen jäl-keen, kun yhtiö toimittaa maa-ainesluvassa edelletyt liitteen mukaiset vakuudet Kuhmon kaupungille.

PERUSTELUT

Maa-ainesluvan siirtäminen ei ole maa-aineslain 13a § vastainen ja se täyttää 12 (6) § mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981); 12 §, 13a §

 

Päätös Elinvoimavaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa