Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 319

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite2  Viestintäsuunnitelma 2023 121223

 

 

Kuhmon kaupungin viestintäsuunnitelman päivittäminen

 

Khall 12.12.2023 § 319  

815/07.02.00/2023  

 

Valmistelija Viestintä- ja matkailukoordinaattori Inka Makkonen puh. 040 624 5472,

 kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

 

Kuhmon kaupungin hallintosäännön 6 §:n mukaan "kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta hyväksymällä yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

 

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

 

Kaupunginhallitus, valiokunnat ja jaosto, kaupunginjohtaja sekä palvelualojenalojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

 

Kuhmon kaupungilla on viestintäohje ja viestintäsuunnitelma ja suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Viestintäohje voi sisältyä viestintäsuunnitelmaan."

 

Viestintäsuunnitelma ja -ohjeet auttaa hahmottamaan Kuhmon kaupunkiorganisaation viestinnällisiä tavoitteita, periaatteita ja menetelmiä. Se antaa kehykset ja suuntaviivat kaupungin strategiselle ja vastuulliselle viestinnälle. Yhteinen viestintäsuunnitelma koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja se toimii omalta osaltaan viestinnän ja kaupunkistrategian yhdistäjänä.

 

Viestintäsuunnitelmassa ja -ohjeessa määritellään kaupungin viestinnän vastuut, kohderyhmät ja ydinviestit. Viestintä on luonnollinen osa ihan jokaisen työntekijän työnkuvaa. Jokainen yksilö on viestijä, ja kaupunkiorganisaatiossa osaltaan mukana yhteisön viestinnässä.

 

Viestintäsuunnitelman ja -ohjeen kautta Kuhmon kaupunki haluaa rohkaista työntekijöitään vastaamaan nykypäivän viestinnän vaatimuksiin. Julkaisu toimii työkaluna kaupungin viestintään osallistuville ja toivon mukaan kannustaa yhteiseen

viestinnän tekemiseen. Visiona on, että jokainen kaupungin työntekijä viestii luonnollisena osana työnkuvaansa ja hallitsee käytössä olevat viestintävälineet.  Yhteisten ydinviestien kautta kaupungin viestintä näyttäytyy yhtenäisenä, tunnistettavana ja selkeänä.

 

Kuhmon kaupungille on määritelty kaupunkistrategiassa visio ja missio. Kuhmon

kaupunkistrategian lisäksi aluebrändi ohjaa kaupunkiorganisaation viestintää.

Brändikäsikirja ohjeistaa, kuinka Kuhmosta viestitään sanoin ja kuvin. Se auttaa

viestinnän ja yksittäisten viestien suunnittelussa sekä neuvoo visuaalisten

tunnisteiden oikeaoppista käyttöä.

 

 

Viestintäsuunnitelma ja viestintäohjeet pohjautuvat Kuhmon kaupungin aiempiin viestintäohjeisiin (2016, 2019) ja Kuntaliiton Kuntaviestinnän oppaaseen (2016). Viestintäsuunnitelma on suurimmaksi osaksi koottu alkuvuonna 2023 viestintäasiantuntijan toimesta ja sen on viimeistellyt viestintä- ja matkailukoordinaattori. Viestintäsuunnitelmaan pyydettiin kommentit myös viestintätiimiltä, johon kuuluvat kaikki Kuhmon kaupungin viestintää tekevät työntekijät ja viranhaltijat.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kuhmon kaupungin viestinnän käsikirjan, joka sisältää viestintäsuunnitelman ja -ohjeet.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa