Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 318

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Omarahoitusosuus Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hanke

 

Khall 12.12.2023 § 318  

806/02.05.02/2023  

 

Valmistelija Elinkeinopäällikkö Horttanainen Pekka, p. 044 7255 304.

 

Kuhmon kaupungin hallintosäännön 28.4 §:n mukaan elinkeinopäällikkö päättää hankkeiden hakemisesta, niiden aloittamisesta ja muiden hallinnoimiin hankkeisiin osallistumisesta, kun kunnan omarahoitusosuus on vuositasolla korkeintaan 4000,00 euroa.

 

Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hankkeelle haetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Rahoittava viranomainen on Kainuun Liitto. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, johon Kuhmon päähankkeen lisäksi kuuluu neljän toteuttajan osahankkeet. Hankkeen hakijaorganisaationa toimii Kuhmon kaupunki. Haettavan avustuksen määrä on 80% ja omarahoitusosuus on 20%.

 

Ryhmähankkeen toteuttajat;

 

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista puutuotealan edistämiseksi Itä-Suomessa yli maakuntarajojen. Alaa kehitetään puutuoteteollisuuden innovaatioita ja uutta liiketoimintaa aikaansaamalla sekä alan osaamisen tasoa nostamalla. Tätä varten hankkeessa määritellään osallistujien roolit ja organisoidaan kehittämistoiminta puutuotealan klusteri- ja ekosysteemiyhteistyön aikaansaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi itäisen Suomen alueelle. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat Kuhmon kaupunki päätoteuttajana, ja osatoteuttajina Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) Joensuu ja Savonlinna. Toteuttajilla on kullakin erilainen, toisiaan vahvistava osaamisprofiili, ja toisaalta niillä on yhteisiä kehittämisalueita ja -tavoitteita. Metsäsektorilla ja puuta eri tavoin jalostavalla teollisuudella on Itä-Suomen alueen elinkeinoelämässä suuri merkitys työpaikkojen tarjoajana sekä jalostusarvon tuottajana. Puutuotealan ylimaakunnallisen TKI-yhteistyön vahvistaminen luo puutuotealalle uusia mahdollisuuksia.

 

Hankeaika aika on 1.1.2024 - 31.12.2025.

 

 

 

 

Hankkeen alustava rahoituksen yhteenveto:

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 749 452,60 €. Haettava rahoitus on (80%) 599 562,00 € ja omarahoitusosuus on (20%) 149 890,52 €, josta Kuhmon kaupungin osuus on 42 129,92 €.

 

 

Henkilöstökulut, €

Flat Rate 40%,€

Yht.

Omarahoitusosuus

 

 

 

 

 

Kuhmon kaupunki (Woodpolis)

150 464,00

60 185,60

 210 649,60

42 129,92

Naturpolis

109 244,00

43 698,00

152 942,00

30 588,40

Oulun yliopisto (MITY Kajaani)

109 000,00

43 600,00

152 600,00

30 520,00

XAMK

109 000,00

43 600,00

152 600,00

30 520,00

Luonnonvarakeskus

57 615,00

23 046,00

80 661,00

16 132,20

Yht.

535 323,00

214 129,60

749 452,60

149 890,52

 

Itäisen Suomen Puutuoteklusteri (Itäpuu) -hanke on esitelty elinvoimavaliokunnalle 23.8.2023 ja hakemus on jätetty 11.12.2023.

 

Elinkeinopäällikkö Pekka Horttanaisen esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen, jos hanke saa haetun rahoituksen ja sitoutuu omarahoitusosuuteen, joka on 42 129,92 € jakautuen tasan vuosille 2024 ja 2025.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen, jos hanke saa haetun rahoituksen ja si-toutuu omarahoitusosuuteen, joka on 42 129,92 € jakautuen tasan vuosille 2024 ja 2025.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa