Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite digineuvolan/neuvontapisteen selvittämisestä ja kokeilusta

 

Khall 15.08.2023 § 194 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222

 

Seija Lukkarinen/keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 19.6.2023 pidetyn kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Valtuustoaloite

 

Yhteiskunnassa yleisenä ajatuksena on ollut kaikkien kansalaisten mukana pitäminen.

 

Olemme yhä enemmän siirtymässä etäpalveluiden tarjoamiseen ja käyttöön. Se tarkoittaa kuntalaisille erilaisten digitaalisten laitteiden hankkimista, uusimista, käytön opettelua ja laitteiden, sovelluksien säännöllistä päivittämistä. Tavallisella puhelimella ei juuri enää pysty hoitamaan moniakaan virallisia asioita kuten pankki-, kela-, tai veroasioita.

 

Yhä enemmän siirrymme myös terveyden-, ja sairaudenhoidossa sekä sosiaalihuollossa etäpalveluiden käyttöönottoon. Esimerkiksi ihotulehduksissa olisi oltava kameralla varustettu puhelin kuvan saamiseksi ja lähettämiseksi hoitajalle/lääkärille.

 

Matka- ja muut liput toivotaan varattavan netin kautta. Päivittäis-sanomalehdet ja

monet viranomaistiedotteekin alkaneet siirtyä luettaviksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Oppilaiden asioissa vanhempien tulisi hallita Wilma-viestien käyttö.

 

Digilaitteiden käyttö on arkipäivää kouluissa ja siten luontevaa lapsille. Myös monet ikäihmiset ovat kiinnostuneita ja ovat opetelleet etäpalveluiden käytön eri välineillä. On kuitenkin vielä joukko työssäkäyviä aikuisia ja ikäihmisiä, jotka ovat vierastaneet nettipalveluiden käyttöönottoa. Monella vanhuksella on lapsia ja lapsenlapsia, jotka opastavat ja auttavat digiasioissa. On kuitenkin paljon aikuisia yksinäisiä ihmisiä ikäihmisten lisäksi, joilla ei ole mahdollisuutta saada tukea sähköisessä asioinnissa. Talouteen ja terveyteen liittyvien asioiden hoitoon voi myös liittyä arkoja asioita, joita ei haluta lähipiirin tietoon.

 

Tulevaisuudessa kun yhä useammat palvelut ovat netissä olisi kuntalaisten saatava matalalla kynnyksellä ohjausta ja neuvontaa olipa kyseessä älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen käyttö. Matalan kynnyksen neuvontapalvelu lisäisi kiinnostusta ja rohkeutta lähteä kokeilemaan netin kautta tuotettavaa palvelua.

 

Esitän selvitettäväksi / kokeiltavaksi esimerkiksi kerran viikossa tapahtuvaa digineuvolaa/ neuvontapistettä, jossa opastetaan henkilökohtaisesti kuntalaista ongelman ratkaisemiseksi ja tarvittaessa avustetaan asian hoitamisessa.

 

19.06.2023

 

Seija Lukkarinen, keskustan valtuustoryhmä"

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus saattaa aloitteen valmisteltavaksi kaupunginjohtajalle.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Khall 24.10.2023 § 264 

 

 

Valtuustoaloitteen mukaista kerran viikossa tapahtuvaa digineuvolaa/ neuvontapistettä, jossa opastetaan henkilökohtaisesti kuntalaista ongelman ratkaisemiseksi ja tarvittaessa avustetaan asian hoitamisessa, on kartoitettu siten, että asia on mahdollista toteuttaa joko Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipisteen kautta tai 3. sektorin toimijan, rekisteröidyn yhdistyksen, kautta.

 

Kuhmon kirjaston kanssa on myös selvitetty asiaa ja neuvonnan fyysinen paikka voi olla kirjasto. Kirjaston saavutettavuus on hyvä. Kirjaston henkilöstöresurssia ei kuitenkaan ole mahdollista ulottaa aloitteen mukaisen digineuvolan / neuvontapisteen toteuttamiseen. Kuhmossa Kuhmon Invalidit ry toteuttaa osaltaan digineuvontaa, mutta aloitteen mukainen neuvonta ei mene tässä kohtaa päällekkäin Kuhmon Invalidit ry:n kanssa.

 

Aloitteen mukainen toiminta on mahdollista järjestää joko kansalaisopiston kurssin muodossa tai 3. sektorin toimijan kanssa. Kansalaisopiston kautta tuntikustannus määräytyy tuntiopettajan palkan mukaan. Kansalaisopiston tuntiopettajan (OVTES osio F liite 12) tuntipalkan alaraja on 26,74 € ja yläraja 30,67 €. Tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Tunnin pituus on 45 minuuttia.

 

Täyttä elämää Kuhmossa - Kestävä kehitys elämään arjen teoissa -hankkeessa kehitettiin yhdessä kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistumaan kutsuvaa työtä. Sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön.

 

Em. aloite on käytännössä mahdollista toteuttaa joko kansalaisopiston kanssa tai 3. sektorin toimijan toimesta. Mikäli digineuvola / neuvontapiste toteutuu 3. sektorin toimijan kanssa, asiasta laaditaan em. hankkeen mukainen kestävän kehityksen sopimus. Opastuksesta maksetaan palkkio yhdistykselle - ei yksittäiselle jäsenelle.

 

Aloitteen mukaista neuvontaa järjestettäisiin enintään 2 tuntia viikossa tammi - toukokuun aikana.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää yhtyä em. aloitteeseen.

Kaupunginhallitus päättää aloittaa aloitteen mukaisen digineuvolan / neuvontapisteen kokeiluna vuoden 2024 tammi - toukokuun aikana edellä kuvatulla tavalla. Ensisijaisesti pyritään kokeilu toteuttamaan 3. sektorin toimijan kanssa. Kaupunginhallitus päättää jatkosta erikseen kevätkauden 2024 kokemuksen perusteella.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa tämän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Kvalt 13.11.2023 § 69  

489/00.02.00/2023  

 

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa