Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 321

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Talousarvion 2023 muuttaminen

 

Khall 12.12.2023 § 321  

818/02.02.02/2023  

 

Valmistelija Controller Sirpa Seppänen, puh. 044 725 5227

 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä määrärahamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan tehdä vain poikkeustapauksissa.

 

Vuoden 2023 tulos on muodostumassa arviolta 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 talousarvio oli 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Erot näkyvät alla olevasta taulukosta.

 

 

Toimintatuotot ovat jäämässä ennusteesta noin -90 tuhatta euroa, merkittävimmin poikkeaa Muut toimintatuotot. Maksutuotoissa jäämään vaikuttaa varhaiskasvatus-lain muutos.  Avustustuotoissa tuloja kasvattaa projekteihin saadut avustukset.  Muiden toimintatuottojen jäämä tulee pääasiassa tilapalveluiden vastuuyksiköistä (purkuvaraus).

 

Henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 311 tuhannella eurolla, mikä johtuu kesäkuussa maksetusta kertaerästä ja yhden prosentin palkankorotuksesta 1.7. alkaen, mitä ei pystytty huomioimaan budjetointivaiheessa. Lisäksi muun muassa varhaiskasvatuksessa sijaisten palkkamenot toteutuvat arvioitua suurempina.

 

Muissa yhteistoimintaosuuksissa näkyy soten tilinpäätöksen 2022 avaaminen syksyllä 2023 ja siitä aiheutunut -493 tuhannen euron pienennys vuonna 2022 maksettuun ylijäämään. Tähän muutokseen ei budjetointivaiheessa ole voitu varautua.

 

Kohdassa Palveluhankinnat Vetovoimaisuuden palvelualueella elinvoiman kehittämismäärärahojen käyttö alittunee noin 300 tuhannella eurolla. Tilapalveluissa rakennusten kunnossapitopalvelut ylittävät budjetoidun kustannusten nousun vuoksi. Lisäksi kaupunginhallituksen menoa pienentää osuus verokustannuksista, mikä toteutunee noin 88 tuhatta euroa budjetoitua pienempänä.

 

Avustukset alittavat budjetoidun Työllisyyden edistämisen palvelualueella Kelalle maksettavan korvauksen pitkäaikaistyöttöminä olleista jäädessä alle budjetoidusta noin 135 tuhannella eurolla.

 

Muissa toimintakuluissa näkyy Kalevalan alueen kaupan purkautumisesta johtuva tappion oikaisu noin 85 tuhatta euroa pienentäen menoja.

 

Verotulot ovat ylittymässä noin 400 tuhannella eurolla. Valtionosuudet toteutuvat budjetoidusti, kotikuntakorvauksen osuus on kirjattu käyttötalouteen.

 

Nettomääräiset muut rahoitustuotot ja -kulut ovat ylittymässä noin miljoonalla eurolla budjetoidusta. Budjetointivaiheessa rahoitusarvopapereiden tuotoksi arvioitiin varovaisuussyistä nolla, koska syksyllä 2022 sijoitusten tuotto-odotukset olivat heikentyneet. Rahoitusarvopapereiden arvonalentumisten palautuksia kirjattiin elokuun kirjanpitoon noin 908 tuhannella eurolla. Kuhmon Lämpö Oy:ltä saatiin osinkona 411 tuhatta euroa. Korkomenot ylittänevät budjetoidun noin 160 tuhannella eurolla.

 

Kohdassa Poistot ja arvonalentumiset kertaluontoisena poistona kirjataan Piilolan koulun käyttämättä olevien tilojen osuus 300 tuhatta euroa. Kuhmon Yrityssammon osakkeiden arvonalentumisesta kirjataan vuodelle 2023 620 tuhatta euroa.

 

Vuoden 2023 ennuste on tässä esitetty perustuen kauden 1-10/2023 toteumaan ja arvioon marraskuun toteumasta.

 

 

Investointeihin oli vuodelle 2023 budjetoitu nettomääräisenä 3,2 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennuste investointien toteumaksi on 1,4. euroa. Poikkeamat investointiryhmittäin ovat seuraavat:

 

 

Talonrakennuksessa isoimmat poikkeamat tulevat sote-aseman rakentamisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueelle. Toteutumatta jäävät Honkalinnan varavoimia, oppimiskeskuksen korjaustyön suunnittelu, uimahallin suunnittelu ja tekniikan uusiminen. Kaavateissä toteuttamatta jää Kalevalan alueen kadut ja Lentokentän parantaminen. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta ruoan kuljetuksen lämpövaunu ja urheilukentän investoinnit jäävät toteutumatta.

Kuluvan vuoden talousarviolainaan oli budjetoitu nostettavaksi 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole nostettu. Talousarviolainasta kilpailutettiin marraskuussa 2,2 miljoonaa euroa ja lainan nostoajankohta tammi-helmikuussa 2024.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon tehdään esittelytekstissä kerrotut muutokset.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa