Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nuorisovaltuusto
Pöytäkirja 05.12.2023/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kestävän kasvun Kainuu II hankkeen Nuorten mielenterveyden edistämisen tapaaminen

 

Nuorvalt 05.12.2023 § 58  

799/00.02.08/2023  

 

Valmistelija Erityisnuorisotyöntekijä Marika Huusko, puh. 044 7255412.

 

Kes­­vän kas­vun Kai­nuu II -han­ke jat­kaa Kes­­vän kas­vun Kai­nuu -hank­keen aloit­ta­maa työ­tä. Han­ke liit­tyy Suo­men kes­­vän kas­vun oh­jel­maan, jol­la tue­taan hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti eko­lo­gi­ses­ti, so­siaa­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti kes­­vää kas­vua.

 

Yksi hankkeen tavoitteista ovat Nuo­ret tai nuo­ret ai­kui­set (13-29-vuo­tiaat), joil­la on tun­nis­tet­tu­ja tai vie­lä tun­nis­ta­mat­to­mia päih­de- tai mie­len­ter­veys­häi­riöi­tä, si­säl­tää neu­rop­sy­kiat­ri­ses­ti oi­rei­le­vat nuo­ret ja nuo­ret ai­kui­set. Projektin henkilöstö haluaa alusta alkaen osallistaa kehitystyöhön myös nuoria Kainuun alueella. Hankkeelle olisi tärkeää tavata Kuhmon nuoria ja kuulla heidän kuulumisia, ajatuksia nuorten palveluiden tarpeesta ja ajankohtaisista ilmiöistä.

 

Tapaaminen järjestetään maanantaina 11.12.2023 klo 16.00

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus

 Nuorisovaltuusto valitsee osallistujan/osallistujat 11.12.2023 tapaamiseen.   

 

Päätös Nuorisovaltuusto valitsi osallistujiksi tapaamiseen Roope Huuskon, Onni Piiraisen, Heta Kettusen ja Virpi Pikkaraisen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa