Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maaseudun neuvottelukunta
Muistio 12.10.2023/Asianro 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kylien ja kaupungin ajankohtaiset asiat

 

Maasneu 12.10.2023 § 86  

725/00.02.09/2023  

  

Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen kertoi Härmänkylän olevan hänelle tuttua seutua. Härmänkylää koskettavana asiana hän kertoi Kajaanin amk:n hankkeesta, jossa selvitetään Vuosangan alueen soveltuvuutta sotilasajoneuvojen testaukseen. tämän toivotaan tuovan lisää taloudellista virkeyttä alueelle.

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta on päättänyt kaupungin kouluverkkoselvityksen teettämisestä ulkopuolisella konsultilla. Selvityksen tulokset ovat käytettävissä ensi keväänä. Taustatietona hän totesi, että 1-6-luokkalaisten määrän ennustetaan tippuvan 35 % seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Kaupungin taloudessa hän totesi olevan pari hyvää vuotta takana, mutta varsinkin valtionosuuksien siirtyminen hyvinvointialueille pienentää käytettävissä olevan rahan määrää huomattavasti jatkossa. Kaupungin tilojen käyttöä pohtinut työryhmä on valmistellut kiinteistöstrategiaa, jonka toimeenpanon tekee toimeenpanotyöryhmä.

Yhdistysten avustuksista hän totesi, että edellytyksiä avustusmäärärahojen nostoon ei ole, mutta avustukset pidetään ennallaan.

Jorma Kyllösen kysymykseen yksityisteiden määrärahoista Juntunen totesi, että vähennyksiä määrärahoihin ei ole tulossa.

Kari Heikuran kysymykseen Nato-joukkojen tulosta Vuosankaan Juntunen totesi, että mahdollisesti tulevat Nato-joukot tukeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin. Harjoittelumäärät Vuosangassa todennäköisesti lisääntyvät. Suomi-USA-puolustusyhteistyösopimuksen myötä Pentagon voi myöntää varoja infran rakentamiseen, esim. varastotiloja voitaisiin näillä varoilla saada rakennettua Vuosankaan.

Eeva Kyllönen totesi puheenvuorossaan, että kouluverkko puhututtaa kylillä - koulupäivät venyvät kohtuuttomasti taajamaan kuljetettaessa. Kaupungin kiinteistöistä hän totesi, että hyvinvointipalveluja tarvitaan enenevästi, eikä kannattaisi luopua liian helposti kiinteistöistä, joita voitaisiin käyttää uuteen käyttötarkoitukseen.

Philip Donner muistutti että tulevaisuusvaliokunta ei ole edelleenkään käsitellyt hänen esittämiään näkökohtia energiaan ja tietoyhteiskuntaan liittyen.

Hyrynsalmentien kunnosta esittivät näkemyksiään Eeva ja Jorma Kyllönen, Pentti Heikura ja Kari Heikura. Tien todettiin olevan varsinkin talvella vaarallisen kapea ja huonokuntoinen. Raskasta liikennettä tiellä on huomattavan paljon. kokouksen yhteisenä kannanottona esitetään, että kaupunki edistäisi tien kunnostamista. Tie on Ely-keskuksen hoidossa, mutta kaupunginhallitus voi neuvotella Ely-keskuksen kanssa tärkeiksi kokemistaan tiehankkeista.

 

härmän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heikura esitteli kylää. Asuttuja talouksia kylällä on 21 kpl ja autiotaloja suunnilleen saman verran. Kylällä on 42 asukasta, joista 12 on työss käyvää ja 30 eläkeläistä. Kylällä on noin 10 kesämökkiä ja yksi toimiva maatila. Kuljetusyrityksiä on kylällä kolme. Vertailukohtana vuonna 1967 oli kylällä 180 asukasta.

Kylätalo on vuonna 1961 rakennettu kyläkoulu. Koulu on lakkautettu 1998, jonka jälkeen kyläyhdistys osti sen yhdellä markalla. Tiloja pidetään lämpimänä jatkuvasti. Kainuun Prikaatin ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä ja tiloja vuokrataan majoituskäyttöön harjoitusten aikana. Majoituspaikkoja on 85 kpl, vakituisia asukkaita ei ole. Kansalaisopiston puutyöpiiri toimii kylätalolla. Kattilaremontti, joka maksoi 20 000 € tehtiin pari vuotta sitten. Pelletillä on lämmitetty jo 20 vuotta. Pelletin hinta on viime aikoina kaksinkertaistunut.

 

Tiemestari Janne Myllylä kertoi, että yksityistieavustusten määrä on noussut tänä vuonna, mutta vastaavasti kustannukset ovat nousseet valtavasti. Kuitenkin Kuhmon kaupungin avustukset yksityisteille ovat hyvin vertailukelpoiset muihin Kainuun kuntiin nähden. Ely-keskuksilta on voinut hakea yksityisteille tienparannusmäärärahoja hyvin perusteltuihin hankkeisiin. Lampelantie on tällä hetkellä hakuvaiheessa. Vakituisen asutuksen piirissä olevat tiet menevät rahoituksessa etusijalle.

 

Maaseutusihteeri Janne Ylijoki kertoi maaseudun neuvottelukunnan aloitteesta toteutuneista asioista: kiinteistöveron poisto yleishyödyllisten yhdistysten omistamilta kiinteistöiltä ja energia-avustus kylätaloille. Energia-avustus tulee ensi vuonnakin haettavaksi, jos valtuusto hyväksyy määrärahan. Yhdistysten avustusten haku toteutetaan sähköisenä hakuna maaliskuussa 2024 ja päätökset tehdään hyvissä ajoin ennen kesää. Yhdistysten kehittämishankkeeseen haetaan rahoitusta Elävä Kainuu Leaderilta loppuvuodesta. Hanke on tarkoitettu kaikille Kuhmossa toimiville yhdistyksille ja hankkeesta pyritään tekemään yhdistysten tarpeiden mukainen. Osallistumalla hankkeen suunnitteluun ja toimintaan alusta asti voivat yhdistykset saada omia tarpeitaan yhdistykseen toimenpiteisiin.

 

Eeva Kyllönen totesi yhdistykselle tulevan hallinnollisen taakan esimerkiksi työllistäjänä olevan valtava.

 

Philip Donner totesi, että hankkeiden kehittely vaatisi päätoimisen tekijän. Hän kertoi, että Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta on saanut Elävä Kainuu Leaderilta rahoitusta energiaosuuskunnan kehittämiseen. Hän esitti huolensa siitä, että tällä hallituskaudella maaseudun kehittämisen määrärahat vähenevät merkittävästi.

 

Maija Inget kertoi vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta. Vanhusten viikko oli Kuhmossa Vanhusten ja vammaisten viikko. Esteettömyyskartoituksia on jatkettu. Palvelut tukenasi-hanke toimii tämän vuoden loppuun asti, toimenpiteinä mm. ikäihmisten nettineuvonta ja digikoulutus.

 

Pentti Heikura kertoi avustavansa kylän ikäihmisiä asiointikyydillä. Vammaisia ei ole kylällä tiedossa.

 

Eeva Kyllönen totesi, että asiointikyydin tarve on ikäihmisillä suurta.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa