Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vetovoima- ja tulevaisuusjaosto
Muistio 06.02.2023/Asianro 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Työllisyys- ja elinvoimakokonaisuuksien johtaminen Kuhmossa

 

VetovTul 06.02.2023 § 7  

86/00.02.16/2023  

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Tytti Määttä, p. 044 7255 220

 

Kuntaliitto ja FCG ovat yhdessä fasilitoineet kuntien elinvoimatehtävän kehittämiseen liittyvää keskustelua ensin verkostohankkeina ja nyt osana Kuntaliiton kuntatyyppiverkostojen toimintaa. Näissä elinvoimaverkoston (EVE) nimeä kantavissa verkostoissa kuntien elinvoima- ja elinkeinovastaavat pureutuvat elinvoiman edistämisen eri osa-alueisiin ja jakavat tietoa onnistuneista toimintamalleista. Tähän keskusteluun on kunakin vuonna tuotu syvyyttä johonkin keskeiseen tulokulmaan liittyvällä selvityksellä.

 

Uudistuksen lähtökohta on ollut, että TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Vuonna 2022 tehdyn selvityksen tarkoituksena on valottaa esimerkkikuntien avulla millaisia edellytyksiä uudistuksen eri säännökset tavoitellulle työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen ekosysteemille luovat eri lähtötilanteessa olevissa kunnissa. Selvitys nostaa esille tekijöitä, jotka esimerkkikaupungeissa nähdään uudistuksen toimeenpanon ja siihen liittyvien yhteistyörakenteiden näkökulmasta merkittävinä. Millaisia valmiita rakenteita on jo olemassa ja miten uudistusta ohjaavan lainsäädännön reunaehdot mahdollistavat näiden rakenteiden hyödyntämisen.

 

Tätä raporttia kirjoitettaessa TE-palvelut 2024-uudistus siirtyi lakiesityksen valiokuntakuulemisten vaiheeseen. Kuntaliitto kannattaa uudistuksen tavoitteita, mutta on koko valmisteluprosessin ajan tuonut esiin kuntien esittämiä korjaustarpeita. Käsillä oleva raportti on osa tätä kuntien kuulemisprosessia. Selvityksessä on tarkasteltu kunkin kuntatyypin (pienet kunnat, kehyskunnat, seutukaupungit) näkökulmasta uudistuksen herättämiä tuntemuksia ja kuultu miten valmistautuminen etenee.

 

Jatkon osalta keskeisiä päivämääriä ovat mm. lain hyväksyminen eduskunnassa (3/23), muutostukivalmennuksen alkaminen (4/23) sekä kuntien sopimukset työllisyysalueiden muodostamisesta (10/23).

 

TE-uudistuksen myötä kuntien vastuulle siirtyy laaja valikoima palveluita eikä pelkästään työllisyyspalveluita, vaan myös yritys- ja työnantajapalveluita. Näiden integroinnin suunnittelu kuntien olemassa oleviin palveluihin ja rakenteisiin on vuoden 2023 iso haaste, jossa onnistuminen vaatii hyvin valmisteltua ja resurssoitua valmisteluprosessia. Työllisyyden ja elinkeinojen kehittäminen on jatkossa nykyistä selvästi isomman kokoluokan kysymys pelkästään suorien budjettivaikutusten takia.

 

Selvitys toimitetaan jaostolle ennen kokousta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Jaosto käy keskustelun työllisyys- sekä yritys- ja työnantajapalveluista sekä tekee suosituksen jatkotoimista.

 

Päätös Jaoston suositus on, että kaupungin  tulee olla aktiivinen ja edistää tasavertaisten sopimusneuvottelujen käynnistämistä. Sopimusneuvottelut tulee käynnistää helmikuun aikana.

Kuhmolla olisi hyvät edellytykset toimia vastuukuntana. Oman toiminnan organisoitumisesta tulee tehdä päätös vuoden 2023 aikana. Vastuu organisoitumisen valmistelusta on elinvoimavaliokunnalla ja elinvoimavaliokunnan valmistelijoilla.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa