Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kylätoiminnan avustusten perusteet

 

HyvSivva 23.02.2023 § 12  

122/02.05.01.02/2023  

 

Valmistelija vs. maaseutusihteeri Janne Ylijoki, p. 044 7255 280

 

Yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea Kuhmon kaupungilta avustusta toimintansa tueksi. Avustusten haku järjestetään sähköisenä hakuna huhtikuun 2023 aikana. Haettavana ovat avustukset kulttuuri-, liikunta, nuoriso- ja kylätoimintaan. 

Kylätoiminnan avustukset

Kyläyhdistyksille tai kylätoimikunnille suunnattuja avustuksia ovat perustoimintatuki, toimitilatuki ja haja-alueen latu- ja jäänhoitoavustukset. Lisäksi uutena avustusmuotona vuodelle 2023 on haettavana kylätalojen energia-avustus. Näiden lisäksi kyläyhdistykset/-toimikunnat voivat hakea myös muita liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan avustuksia.

Toimitilatuki

Avustus maksetaan tilojen omistajalle eli yhdistykselle, yksityiselle henkilölle, yritykselle tai osuuskunnalle, mikäli tilat ovat käytettävissä kyläläisten kokoontumisiin. Avustuksen hakijana toimivat kokoontumistilojen omistajat. Toimitila-avustus jaetaan vuosittain kaupungin talousarviossa kylätoimintaan varatusta määrärahasta. Avustuksen jaon perusteeksi hakemukset pisteytetään painottaen mm. toimitilasta aiheutuneita kustannuksia, toiminnan suunnitelmallisuutta ja toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että osallistujamäärän ilmoittaminen olisi yksiselitteistä ja sitä kautta tuleva pisteytys tasapuolista.

Perustoimintatuki

Avustusta voi hakea toiminnassa oleva kyläyhdistys tai kylätoimikunta. Tukeen oikeuttavaksi toiminnaksi katsotaan avustuksen jakoajankohtaa edeltävä vuosi, jona aikana on pidetty vähintään yksi kyläkokous, kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen kokous tai muu kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen järjestämä tapahtuma. Hakemukset pisteytetään em. tavalla.

Kylätalojen energia-avustus

Kylätaloille voidaan vuoden 2023 talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa myöntää ylimääräistä energia-avustusta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisen ajan sähkö- ja muut energiakulut kiinteistöstä. Myönnettävä avustus suhteutetaan hakemuksissa ilmoitettujen energiakulujen kokonaismäärään määrärahan puitteissa.

Esittelijä Hallintojohtaja Juntunen Juhana

 

Päätösehdotus

 Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta hyväksyy kylätoiminnan avustusten perusteet edellä esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa