Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sote-aseman rakennustoimikunnan perustaminen ja toimikunnan tehtävät / kokoonpanon muuttaminen

 

Khall 11.05.2021 § 157 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

 

Hallintosäännön 26. §:n mukaan kaupunginhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kaupungin rakennushankkeiden menettelytapaohjeen mukaisten rakennushankkeiden toteuttamista sekä merkittävien rakennushankkeiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valitsemista.

 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus voi nimetä toimikuntia ja työryhmiä.

 

Hankkeen suuruuden takia on syytä asettaa hankevalmistelua varten erillinen rakennustoimikunta.

 

Kaupunginvaltuusto toimii hankesuunnitelman sekä varsinaisen investointipäätöksen hyväksyjänä. Kaupunginhallitus hyväksyy urakkapäätökset. Toimikunta voi hyväksyä kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa muutostöi ja suunnitelmien muutoksia, joita tällaiseen hankkeeseen aina liittyy ja joita pitää pystyä käsittelemään mahdollisimman nopealla aikataululla. Lisäksi toimikunta tekee rakennuttamista koskevia esityksiä kaupunginhallitukselle.

 

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimikunta seuraa ja valvoo rakentamisen

aikataulua ja kustannusten toteutumista budjetin rajoissa sekä raportoi siitä

noin kolmen kuukauden välein hallitukselle. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on rakennushankkeen riskien arviointi ja niiden poistamiseen tai

vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus asettaa soteasemahankkeelle rakennustoimikunnan. Toimikuntaan kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä, joista toinen nimetään toimikunnan puheenjohtajaksi.
Rakennustoimikunnan sihteeriksi kaupunginhallitus nimeää Sirpa Huttusen, esittelijäksi Jari Juntusen ja asiantuntijajäseneksi Harri Piiraisen.

Kainuun SOTE -kuntayhtymää pyydetään nimeämään toimikuntaan tekninen asiantuntija ja käytännön toiminnan edustaja Kuhmon terveysasemalta.

Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Kaupunginhallitus delegoi päätösvaltaansa toimikunnalle siten, että
rakennustoimikunta:
1. hyväksyy muutostöitä ja suunnitelmien muutoksia (urakat) hyväksytyn
kustannusarvion puitteissa, kun urakan arvo on yli 10 000 euroa mutta
enintään 50 000 euroa, tätä suuremmista urakoista päättää kaupunginhallitus ja pienemmistä tekninen johtaja tai tilapalvelupäällikkö
2. seuraa ja valvoo rakennushankkeen aikataulua ja kustannusten
toteutumista sekä raportoi hallitukselle noin kolmen kuukauden välein
3. arvioi rakennushankkeen riskejä sekä tekee toimenpiteitä ja ehdotuksia
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi
4. päättää rakennushankkeen toteuttamisorganisaatiosta ja
5. tekee mahdollisia rakentamista koskevia esityksiä kaupunginhallitukselle.

Luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja mahdolliset matkakorvaukset hallintosäännön mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti siirtää tämän asian seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

Khall 25.05.2021 § 171 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus asettaa soteasemahankkeelle rakennustoimikunnan. Toimikuntaan kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä, joista toinen nimetään toimikunnan puheenjohtajaksi. Jäsenille valitaan myös varajäsenet.

Rakennustoimikunnan sihteeriksi kaupunginhallitus nimeää Sirpa Huttusen, esittelijäksi Jari Juntusen ja asiantuntijajäseneksi Harri Piiraisen.

Kainuun SOTE -kuntayhtymää pyydetään nimeämään toimikuntaan tekninen asiantuntija ja käytännön toiminnan edustaja Kuhmon terveysasemalta sekä heille varajäsenet.

Lisäksi pyydetään nimeämään Kainuun Pelastuslaitoksen ja Kainuun ensihoidon edustaja. He toimisivat yhdessä edustajana niin, että toinen on varsinainen- ja toinen varajäsen.

Nimeäviä organisaatioita pyydetään huomioimaan tasa-arvolaki.

Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Kaupunginhallitus delegoi päätösvaltaansa toimikunnalle siten, että
rakennustoimikunta:
1. hyväksyy muutostöitä ja suunnitelmien muutoksia (urakat) hyväksytyn
kustannusarvion puitteissa, kun urakan arvo on yli 10 000 euroa mutta
enintään 50 000 euroa, tätä suuremmista urakoista päättää kaupunginhallitus ja pienemmistä tekninen johtaja tai tilapalvelupäällikkö
2. seuraa ja valvoo rakennushankkeen aikataulua ja kustannusten
toteutumista sekä raportoi hallitukselle noin kolmen kuukauden välein
3. arvioi rakennushankkeen riskejä sekä tekee toimenpiteitä ja ehdotuksia
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi
4. päättää rakennushankkeen toteuttamisorganisaatiosta ja
5. tekee mahdollisia rakentamista koskevia esityksiä kaupunginhallitukselle.

Luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja mahdolliset matkakorvaukset hallintosäännön mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Jäseneksi ja puheenjohtajaksi toimikuntaan kaupunginhallitus nimesi Anneli Kinnusen ja varalle Maarit Rauhalan sekä toiseksi jäseneksi Antti Komulaisen ja varalle Timo Klemetin.

 

 

 

 

Khall 30.08.2021 § 265 

 

 

Anneli Kinnunen ja Maarit Rauhala eivät olleet ehdokkaina vuoden 2021 kuntavaaleissa, joten heidän tilalle tarvitaan uudet edustajat.

 

Kainuun SOTE:lta on saapunut 13.8.2021 päivätty esitys SOTE:n edustajista.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikuntaan jäsenen Anneli Kinnusen tilalle, joka nimetään puheenjohtajaksi. Valittavalle kaupunginhallitus nimeää varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan seuraavat Kainuun SOTE:n edustajat:

- rakennusinsinööri Veli-Pekka Mustonen / varajäsen Hannu Kinnunen
- terveyskeskustoiminnan vastuualuepäällikkö Arja Horto / varajäsen tulosyksikköpäällikkö Aila Immonen
- tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut, Anna-Liisa Kainulainen
- ensihoitopäällikkö Jukka Angerman

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi edustajaksi ja puheenjohtajaksi Riikka Seppäsen ja varalle Seija Lukkarisen.

 

 

 

 

Khall 14.09.2021 § 284 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Kainuun Pelastuslaitos esittää Kuhmon SOTE-aseman rakennustoimikuntaan edustajaksi paloesimies Kari Kähkösen Kuhmosta ja varalle palopäällikkö Jorma Pikkaraisen.

 

 Tiedoksi: Ensimmäinen toimikunnan kokous on suuniteltu pidettäväksi 21.9. klo 13-15.

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää muuttaa Kuhmon SOTE-aseman rakennustoimikunnan kokoonpanoa siten, että Kainuun Pelastuslaitoksen ja Kainuun ensihoidon edustajat toimivat varsinaisina jäseninä.

Kaupunginhallitus nimeää Kuhmon SOTE-aseman rakennustoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi paloesimies Kari Kähkösen ja hänelle varalle palopäällikkö Jorma Pikkaraisen.

Lisäksi Kainuun SOTE -kuntayhtymää pyydetään nimeämään toimikuntaan käytännön toiminnan eli käyttäjien edustaja Kuhmon terveysasemalta.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

Khall 23.05.2022 § 152  

216/10.03.02.00/2021  

 

 

Kuhmon Sote-aseman rakennustoimikunnan osalta on havaittu jääviysongelma, joka tulee ratkaista mahdollisimman pian, jotta suunnittelua voidaan jatkaa. Jääviysongelma havaittiin, kun selvitettiin hyvinvointialueen hallituksen jäsenen mahdollisuutta käsitellä sote-asemaa koskevaa asiaa.  Kaupunki on ollut yhteydessä Kuntaliiton lakiyksikköön ja tiivistetysti saadun ohjeistuksen mukaan jääviys eli esteellisyys on olemassa seuraavien henkilöiden kohdalla:

 

-          Hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja varajäsen esteellinen, yhteisöjäävi

 

-          Kainuun soten työntekijä, palvelusuhdejäävi

 

-          Kainuun pelastuslaitoksen työntekijä, palvelussuhdejäävi

 

Edellisiä voi käyttää asiantuntijoina, mutta he poistuvat kokouksesta, kun heitä on kuultu.

 

-          Kainuun soten nykyisen kuntayhtymän hallituksen jäsen, ei esteellinen, yhteisöjäävin poikkeus.

 

Kuntaliiton lakiyksikkö on ohjeistanut esteellisyystilanteet kunnan päätöksenteossa nettisivuillaan: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/esteellisyys

 

Toimikunnassa voivat jatkaa:

Riikka Seppänen

Antti Komulainen (varajäsen Timo Klemetti)
Jari Juntunen (esittelijä)
Harri Piirainen (asiantuntijajäsen)

 

Sirpa Huttusen työsuhde Kuhmon kaupunkiin on päättynyt.


Kaupunginhallituksen tulee huomioida nimeämisessä tasa-arvolaki.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikuntaan

Kaupunginhallituksen edustajan Riikka Seppäsen varajäseneksi.
Visa Veijolan sihteeriksi, puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää rakennustoimikuntaan kaksi edustajaa ja varaedustajat.

Seuraavia voidaan kutsua säännöllisesti kuultavaksi rakennustoimikunnan kokouksiin:
rakennusinsinööri Veli-Pekka Mustonen / varajäsen Hannu Kinnunen,
terveyskeskustoiminnan vastuualuepäällikkö Arja Horto / varajäsen tulosyksikköpäällikkö Aila Immonen
tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut, Anna-Liisa Kainulainen
ensihoitopäällikkö Jukka Angerman
paloesimies Kari Kähönen

Toimikunnalla on mahdollisuus kutsua kuultavaksi myös muita asiantuntijoita.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus nimesi varsinaisiksi jäseniksi Kirsi Virtasen ja Jorma Kyllösen.

Kaupunginhallitus nimesi Riikka Seppäsen varajäseneksi Maija Ingetin.
Antti Komulaiselle kaupunginhallitus nimesi varajäseneksi Timo Klemetin, Kirsi Virtaselle kaupunginhallitus nimesi varajäseneksi Jari Kyllösen ja Jorma Kyllöselle kaupunginhallitus nimesi varajäseneksi Mikko Polvisen.

Varapuheenjohtajaksi toimikuntaan kaupunginhallitus nimesi Antti Komulaisen.

Heikki Huotari ja Seija Lukkarinen ilmoittivat esteellisyytensä tämän asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28.5 §:n perusteella. Laura Rahko ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28.4 §:n perusteella. Huotari, Rahko ja Lukkarinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Mikko Polvinen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa