Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuhmon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuhmo10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 2  Avustusperusteet luonnos

 

 

Avustusperusteet yhdistysten, yksityisten ja ryhmien avustamiseen

 

HyvSivva 10.02.2022 § 13 

 

 

Valmistelija Hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen, p. 044 725 5423

 

Kuhmon kaupunki jakaa vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kehittämis- ja toimintatukia rekisteröidyille yhdistyksille, rekisteröimättömille ryhmille sekä yksityishenkilöille. Hakijana ei voi olla poliittinen tai uskonnollinen ryhmä.

 

Tuen tarkoituksena on tukea hyvinvointia, elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa Kuhmon kaupungin alueella. Tuetulla toiminnalla tulee olla yhteys hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja laajaan hyvinvointikertomukseen.

 

Avustusten valmistelua varten tarvitaan työryhmä, joka muodostuu aiempina vuosina avustusten valmistelusta vastaavista virka- tai toimihenkilöistä. Työryhmän vetäjänä toimii kaupunginjohtaja. Muita jäseniä ovat hallintojohtaja, kehitysjohtaja/ elinkeinopäällikkö, sivistysjohtaja, hyvinvointiaktivaattori, kirjastotoimenjohtaja/ kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, nuorisopalveluvastaava ja maaseutusihteeri. Työryhmä antaa vuosittain hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnalle esityksen kehittämis- ja toimintatukien painopisteistä, periaatteista ja aikataulusta, sekä erillisen esityksen avustusten jaosta hakemusten perusteella. Hallintosääntö määrää siitä jakaako avustuksen viranhaltija vai toimielin.

 

Työryhmä ehdottaa seuraavaa:

Vuoden 2022 perus-, kehittämis-, kohde-, toimitila sekä haja-asutusalueen kunnostus- ja ylläpitoavustusten hakuaika ajoittuu maaliskuu-huhtikuulle. Tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

 

Avustus julistetaan haettavaksi Kuhmon kaupungin tietoverkossa/ nettisivulla, paikallislehti Kuhmolaisessa sekä sosiaalisessa mediassa Facebook ja Instagram -sovelluksissa.

 

Viime vuonna tukia saaneiden selvitysten palautuspäivämäärä on sama kuin viimeinen hakemuspäivä, jotta työryhmä pääsee käsittelemään molempia lomakkeita yhtäaikaisesti antaessaan esityksen vuoden 2022 tuen määrästä.

Hakemukset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköisen lomakkeen kautta. Mikäli hakemuksen jättämisessä tarvitsee apua, kaupungintalon neuvonta auttaa lomakkeen täyttämisessä.

 

Vuoden 2022 painopisteet:

 

Perustoiminnan tuki voidaan myöntää, mikäli niihin on varattu talousarviossa määräraha.

 

Kehittämistukien osalta painotetaan vuonna 2022 yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävää toimintaa.

Painopisteenä on

  • osallistavaan taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaan
  • mielen hyvinvointiin
  • oman kotiseudun ja elinympäristön arvostuksen lisäämiseen liittyviä asioita.

 

Kuhmon kaupungin kehittämistuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä monipuolisesti. Sosiaalisen median viesteissä tulee näkyä #Kuhmo sekä Kuhmon aluebrändiä tukevia aihetunnisteita musiikkiin, Kalevalaan, yhteistyöhön, taitoon tai laatuun liittyen.

 

Toimitila-avustuksia voidaan myöntää, mikäli niihin on varattu talousarviossa määräraha. Toimitila-avustusta voi hakea muihin kuin Kuhmon kaupungin omistamiin tiloihin ja hakemuksessa tulee esittää todelliset vuokrakulut.

 

Haja-asutusalueen kunnostus- ja ylläpitoavustuksia voidaan myöntää, mikäli niihin on varattu talousarviossa määräraha. Avustusta voivat hakea kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat, mikäli Kuhmon kaupunki ei osallistu kohteen kunnostukseen ja ylläpitoon.

 

Liikunta-avustusten jakoperusteet

 

Liikuntapalvelujen talousarvion varatusta määrärahasta jaetaan 60 % perusavustuksena liikuntaseuroille sekä 40 % kehittämistukena liikuntaseuroille, kansanterveysjärjestöille tai rekisteröimättömille ryhmille. Hakemukset pisteytetään toiminnan laajuuden ja laadun perusteella.

 

Haja-alueen latu- ja jäänhoitoavustukset kuuluvat kunnostus- ja ylläpitoavustuksiin. Avustukset myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa, enintään 10 km/kylä. Avustusta voivat hakea kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat, mikäli Kuhmon kaupunki ei osallistu ladun tai jäänhoidon kunnostukseen ja ylläpitoon.

 

Muut avustusten jakamiseen liittyvät ohjeet on esitetty liitteessä. Liite toimitetaan valiokunnalle ensiviikon alussa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Valiokunta päättää hyväksyä avustusten jakamisen perusteet ja vuoden 2022 painopisteet työryhmän esityksen mukaisesti.

Kehittämistukien osalta painotetaan vuonna 2022 yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävää toimintaa.

Painopisteenä on:
.osallistavaan taide-, kulttuuri- ja harrastetoiminta
.mielen hyvinvointi
.oman kotiseudun ja elinympäristön arvostuksen lisääminen.

 

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja Tytti Määttä muutti päätösehdotustaan.

 

Muutettu päätösehdotus

Valiokunta päättää hyväksyä avustusten jakamisen perusteet ja vuoden 2022 painopisteet työryhmän esityksen mukaisesti.

 

Kehittämistukien osalta painotetaan vuonna 2022 yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävää toimintaa.

 

 Painopisteenä on:

  • osallistavaan taide-, kulttuuri- ja harrastetoiminta
  • mielen hyvinvointi
  • oman kotiseudun ja elinympäristön arvostuksen lisääminen

 

Liitteen osalta avustusten jakamisen perusteet hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen. 

 

 

 

HyvSivva 24.02.2022 § 23  

86/02.05.01.02/2022  

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220.

 

Liitettä on työstetty edellisen kokouksen jälkeen.

 

Kuhmon kaupunki jakaa perustoimintatukea, kehittämistukea, toimitilatukea ja tukea kylien liikuntamahdollisuuksien ylläpitämiseen liitteen mukaisin perustein.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Määttä Tytti

 

Päätösehdotus

 Perusteet hyväksytään liitteen mukaisesti.

 

Asiantuntijana kuultiin hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähköstä.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta yksimielisesti hyväksyi, että Kuhmon kaupunki jakaa perustoimintatukea, kehittämistukea, toimitilatukea ja tukea kylien liikuntamahdollisuuksien ylläpitämiseen liitteen mukaisin perustein.  

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa